POS-logo

 

Scheidingsbalk

 

GemHuis
wereldkaart

POS Veldhoven.

De POS is in 1978 in de gemeente Veldhoven opgericht ter ondersteuning van groeperingen, meestal stichtingen, die zich inzetten voor kleinschalige ontwikkelingshulp aan de derde wereld. De doelstellingen van de POS zijn:

  • Bevorderen van overleg en samenwerking tussen de Veldhovense groeperingen.
  • Stimuleren van activiteiten door financiele ondersteuning.
  • In overleg met alle aangesloten groeperingen de gemeentelijke subsidie toewijzen.
  • De Projectbijdrageregeling Ontwikkelingssamenwerking voor de gemeente uitvoeren. Deze projectbijdrage regeling is in 1992 door de Gemeenteraad ingesteld.
Waar mogelijk steunt de POS spontane acties van individuen.Vertegenwoordigers van de Veldhovense groeperingen komen 4 keer per jaar bij elkaar om ervaringen uit te wisselen, de gemeentelijke subsidies toe te wijzen en het jaarverslag vast te stellen. Het dagelijks bestuur van de POS bestaat uit vrijwilligers, die zorg dragen voor de uitvoering van deze doelen. Toezicht wordt uitgeoefend door Veldhovense gemeenteraadsleden van de fracties CDA, GBV, PvdA en VVD.
StEsperanza
KwahuGh1 StEsperanza2
KwahuGh2 StPVek1 StpVek2 StRosote1 StRosote2